Advertisement
 
Csíkszentmihály | Nyomtatás |  E-mail
Felcsík egyik jelentős községe. Csíkszeredától északra, tőle 18 km-re, a 124-es megyei út mentén települt. Csíkszentmihály és Csíkszépvíz között levő Cibrefalvát az 1694. február 15-i tatárbetöréskor földig lerombolták. Ma csak a helynév őrzi az egykori falu helyét (Antal Imre, 1992. 10). A falu az 1622-ben majd 1639-ben elfogadott falutörvényéről híres, melyet 1639-ben újabb szakaszokkal bővítettek ki. Ebben a szabályzatban tiltják első ízben a bükkerdők irtását. A falutörvény a helyi közösség legfőbb önigazgatási szabályait rögzítette, kijelölte a havashasználat rendjét, megtiltotta a nyílföldek elidegenítését.

Római katolikus plébániatemplom Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. A vasútállomás közelében látható. Jelenlegi formájában 1448-tól látható. Orbán Balázs még korábbinak tartja: a Szepesi püspök feljegyzését idézi 1103-ból (II. 73). Az 1731-es vizitációs jegyzőkönyv három oltárról beszél: a nagyobbikon állott Szent Mihály arkangyalt ábrázoló faszobra, mely valószínűleg az 1510-20-as években készült, és ma a Csíki Székely Múzeum őrzi. A templomnak székely rovásírásos emléke is van.

Más látnivalók: A 44. számú bennvalón egy, a 19. század elején épült vízimalom látható. Balogh Anna faháza (315. házszám - eredetileg kocsma) 1889-ben épült. A Biális-kúria (ma posta) a 19. század elején épült. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) ezeket műemléképületként tartja nyilván. Vacsárcsi u. 50. szám alatti székely kapu Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében (1992) képzőművészeti műemlékként szerepel.