Advertisement
 
Céljaink | Nyomtatás |  E-mail

A szervezet céljai:

• Folyamatosan tájékoztassa Csíkszentmihály község ifjúságát a helyi és a környékbeli ifjúsági tevékenységekről és rendezvényekről, ébren tartsa az érdeklődésüket, valamint ösztönözze aktív részvételüket.

• Lehetőséget adjon Csíkszentmihály község ifjúságának a kezdeményezésre, felkarolja azokat a kezdeményezéseket, amelyek megegyeznek céljainkkal.

• Az ifjúsági szervezet a társadalom és az egyén közös érdekeinek megfelelően közhasznú szervezetként az alábbi tevékenységeket folytatja:

• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

• Kulturális tevékenység

• A magyar kulturális örökség megóvása

• A Csíkszentmihály község ifjúságának érdekvédelme

• A határon túli és hazai szervezetekkel és egyesületekkel való folytonos kapcsolattartás

• A helyi ifjúság elősegítése a szülőhazájában való megmaradásáért

• A többségi és a kisebbségi nemzet közötti megfelelő hangulat kialakítása (a községhez hozzátartozó Lóvésszel is)

• Az Ifjúsági szervezet tagjain kívül mások is részesülhetnek a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból

• A szervezet másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

• A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.